#elegacija
#bunt
#sloboda

Najbolja boja na celom svetu je ona

koja izgleda dobro na tebi.